RAIMO PROTECTIVE VISOR FOR PROFESSIONALS

Protect eyes, mouth, nose, glasses, hair from dirt and splashes

Instructions for use intended: personal protection of the user’s face and eyes during activities in industry, healthcare, laboratories, educational activities, private activities, and other similar purposes. Visor protects the user from airborne mixtures, splashes, particles, liquid droplets and ying debris.

 • Re-use after disinfection or warm soap washing
 • Supplied with removable protective film covering the visor
 • The protective visor also protects your glasses
 • The distance to the face is easily adjustable
 • Material: Clear UV-protected polycarbonate (PC)
 • Not for use by children under 14 years. 
 • Not intended protection of high-speed particles or harmful biological agents.
SIZES

CE CERTIFIED PPE (EU) 2016/425 & EN166:2001

These face shield products have been tested to comply with PPE regulation (EU) 2016/425 (category II) and standard EN166:2001

PICTURE GALLERY
INSTRUCTIONS
 1. Wash and dry your hands. Remove the films covering the visor.
 2. Push the peak of the cap through the slot in the visor.
 3. Adjust the distance between the visor and the face.
 4. Bend the peak to lock the visor into the desired form.
 5. The visor is ready for use when it becomes curved outwards.
 6. Wash the visor with warm water and dishwashing liquid or alcohol-based disinfectant before reuse.
 7. To dry, use a piece of soft, clean cloth.
 8. Cap may be handwashed in +40 C degrees using colored textile washing agents or cleaned using alcohol-based disinfectants.
 9. Storage: protect from sunlight. May be stored in normal room temperatures.
 10. Only original Raimo visor components may be used for replacement.

Instructions for use intended: personal protection of the user’s face, eyes and glasses during activities in industry, healthcare, laboratories, educational activities, private activities, and other similar purposes. Visor protects the user from airborne mixtures, splashes, particles, liquid droplets and flying debris. Not for use by children under 14 years. Not intended protection of high-speed particles or harmful biological agents.

WARNING: DUE TO POSSIBILITY OF STATIC ELECTRICITY DO NOT USE IN EXPLOSIVE OR FLAMMABLE ATMOSPHERES

 1. Pese ja kuivaa kädet. Irroita suojakalvot molemmilta puolilta visiiriä.
 2. Kiinnitä visiiri uran läpi päähineen lippaan.
 3. Säädä etäisyys kasvoihin sopivaksi.
 4. Pyöristämällä lippaa visiiri lukittuu haluamasi muotoon.
 5. Visiiri on käyttövalmis kaaren muodostuessa ulospäin.
 6. Pese visiiri lämpimällä vedellä ja saippualla tai desinfioi uudelleen käyttöä varten.
 7. Kuivaa pehmeällä liinalla.
 8. Lippalakin puhdistus pyykinpesuaineella, +40 C käsipesu tai pintakäsittely alkoholipitoisella desinfiointiaineella.
 9. Säilytys normaalissa huonelämpötilassa.
 10. Käytä vain alkuperäisiä Raimo komponentteja tai vaihto-osia

RAIMO Suojavisiiri on tarkoitettu käyttäjänsä henkilökohtaiseen kasvojen, silmien, silmälasien suojaukseen teollisuudessa, terveydenhuollossa, laboratorioissa, koulutuksessa, yksityiskäytössä ja muissa samankaltaisissa käyttötarkoituksissa. Suojavisiiri suojaa käyttäjäänsä ilmassa leijuvilta seoksilta, roiskeilta, pieniltä partikkeleilta, nestemäisiltä pisaroilta ja ilmassa lentäviltä roskilta.

Suojavisiirin käyttö on tarkoitettu yli 14 vuotiaille. Suojavisiirin käyttö ei ole tarkoitettu suojaamaan suurilla nopeuksilla
lentäviä partikkeleita tai biologisia uhkia vastaan.

VAROITUS: STAATTISEN SÄHKÖN MAHDOLLISUUS, ÄLÄ KÄYTÄ KÄSITELTÄESSÄ RÄJÄHTÄVIÄ TAI HELPOSTI SYTTYVIÄ AINEITA

 1. Tvätta och torka dina händer noggrant. Lösgör plastfilmerna vilka skyddar visirets båda ytor.
 2. Fäst visiret i huvudbonaden genom att sticka in skärmen genom den förberedda öppningen i visiret.
 3. Justera avståndet mellan ansiktet och visiret genom att flytta visiret framåt eller bakåt enligt behov.
 4. Visiret kan justeras i önskad form genom att böja skärmen.
 5. Visiret är klart för bruk när det böjer sig runt ansiktet i lagom avstånd.
 6. Rengör visiret med varmt vatten och diskmedel eller desinfektionsmedel före varje återanvändning.
 7. Torka med mjukt och soft tyg.
 8. Huvudbonaden kan handtvättas i +40 grader med färgade textilier, eller avtorkas med alkoholbaserad desinfektionsmedel.
 9. Förvaring: Skyddas från direkt solljus, förvaras i normal rumstemperatur.
 10. Enbart original Raimo visirdelar bör användas vid utbyte av produkten.

Bruksanvisning för avsedda användningsområden: personligt skydd för användarens ansikte, ögon och glasögon under aktiviteter inom industri, hälsovård, laboratorier, undervisningssituationer, privata aktiviteter och övriga liknande ändamål. Visiret skyddar användaren från luftburna ämnen, stänk, vätskepartiklar, luftburna partiklar och skräp som flyger omkring.

Lämpar sig inte för barn under 14 år. Lämpar sig inte heller som skydd mot mycket snabba partiklar eller mot farliga
biologiska substanser.

VARNING: KAN GENERERA STATISK ELEKTRISK LADDNING. ANVÄND DÄRFÖR INTE I EXPLOSIVA ELLER LÄTTANTÄNDLIGA
ATMOSFÄRER

Sales & marketing

Raimo Kaukinen
raimo.kaukinen@spede-idea.com

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on saatavilla: www.spede-idea.com

RAIMO lippalakki yhdessä RAIMO Suojavisiirin kanssa käytettynä on CE-merkitty henkilösuojaintuote, testattu ja noudattaa seuraavia asetuksia, direktiivejä ja standardeja PPE (EU) 2016/425 ja EN166:2001.
Tyyppitarkastuksen on hyväksynyt SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland
(ilmoitettu laitos 2777).

Saatavilla 2 eri kokoa: M/L and XS/S. Suojavisiirin käyttö on tarkoitettu yli 14 vuotiaille.

Varoitus: Muista ettei mikään henkilösuojain voi tarjota täydellistä suojaa, erityisesti riskialttiita aktiviteetteja tehdessä. Älä koskaan käytä suojavisiiriä suojana vaaroilta, joille tuotetta ei ole suunniteltu tai testattu.

Huomioithan, että joillekin henkilöille visiirin osat kosketuksissa ihoon voivat aiheuttaa allergisia oireita. Tällaisissa tapauksissa lopeta välittömästi käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Naarmuuntuneet tai vaurioituneet osat tulee vaihtaa välittömästi alkuperäisiin RAIMO vaihto-osiin.

Konformitetsdeklarationen

En kopia av hela Konformitetsdeklarationen finns på: www.spede-idea.com

Dessa produkter för bruk som ansiktsskydd har testats för att uppfylla kraven i PPE direktivet (EU) 2016/425 (kategori II) och standarden EN166:2001. Typgodkännande av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Irland (notified
body 2777).

Finns i två storlekar: M/L och XS/S. Lämpar sig inte för barn under 14 år.

Varning: Minns att ingen PPE produkt erbjuder fullständigt skydd och var alltid försiktig i alla riskfyllda aktiviteter. Använd aldrig detta visir som skydd mot faror som det inte är planerat eller testat för.

De delar av visiret som kommer i kontakt med din hud kan orsaka allergiska reaktioner. Om så sker, vänligen avbryt användandet och sök medicinsk rådgivning.

Repade eller skadade visirdelar bör genast ersättas med original Raimo reservdelar.

Declaration of conformity

Declaration of conformity is available online at: www.spede-idea.com

These face shield products have been tested to comply with PPE regulation (EU) 2016/425 (categoryII) and standard EN166:2001. Type approval by SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland (notified body 2777).

Two available sizes: M/L and XS/S. Not for use by children under 14 years.

Warnings: Always remember that no item of PPE can provide full protection and care must be taken while carrying out the risk-related activity. Never use this visor for protection against hazards for which the product is not designed or tested against.

Parts of the visor that come into contact with your skin may lead to allergic reactions. In this case, please discontinue use and seek medical advice.

Scratched or damaged visor parts should be immediately replaced with original Raimo replacements parts.

Valmistaja, Tillverkad, Manufactured by: Spede-Idea Ltd Oy,

Valmistettu Suomessa, Tillverkad i Finland, Made in Finland

Heinjoentie 105, 15540 VILLÄHDE, FINLAND